Terje Gloppen

Kunnskap er utgangspunktet for en hvilken som helst virksomhet. Kompetanse innen et spesifikt virksomhetsfelt er avgjørende for at en kunde skal ha nytte av de råd som etterspørres.

Gloppen rådgivning representerer et sammensatt kunnskapsfelt som omfatter 35 års ledelseserfaring, erfaringer fra prosjektledelse og ressursstyring og spisskompetanse innen prosjektvurdering innen film- og TV-produksjon.

Selskapet representerer også en mangeartet kunnskaps- og erfaringsbakgrunn gjennom en differensiert portefølje av styreverv i større og mindre selskaper og organisasjoner.

Gloppen rådgivning har opparbeidet et omfattende kontakt- og nettverk innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og innenfor kulturbransjens frivillige organisasjoner i Norge.