Organisatorisk støttefunksjon FilmCamp AS

Gloppen rådgivning arbeider nå som organisatorisk støttefunksjon for det mest spennende regionale næringsutviklingsselskapet innen film/TV – FilmCamp AS.

Du kan forlyste deg med ytterligere informasjon om FilmCamp på www.filmcamp.no