Mentor i NHO’s Global future

Det siste året har jeg fått anledning til å være mentor i NHO’s program for integrering av høyt kompetente ressurspersoner med innvandrerbakgrunn. En spesielt givende opplevelse der vi som har vært mentorer har fått gleden av å møte en stor og fargerik bukkett av ressurssterke, integreringslystne og kompetente fagpersoner. Global future er et godt verktøy for å åpne våre øyne for de ressursene som ønsker å slå seg ned i steinrøysa Norge. Programmet er også egnet til å åpne dører inn til arbeidsmarkedet både i offentlig sektor og i det private næringslivet. En ny runde Global future er på trappene. Nærmere opplysninger finns på http://www.nho.no/globalfuture/