Dagsarkiv: 3. januar 2012

3 innlegg

Kommuner og fylkeskommuner finansierer film

Det har blitt mer og mer vanlig for kommuner og fylkeskommuner å medvirke til finanisering av film- og TV-produksjoner. I et innlegg i Kommunal Rapport den 15.12.11 reflekterer jeg over dette fenomenet. Innlegget ble ekstra aktuelt i og med at NRK på samme tidspunkt bestemte seg for å kansellere visningen […]

Styremedlem i Kinokino, Sandnes

Kinokino – senter for film og kunst er et kommunalt foretak i Sandnes. Kommunestyret i Sandnes  har satt sammen et nytt styre for det kommunale film- og kunstsenteret. Styret har 3 eksterne medlemmer, og kommuneestyret har bedt meg om å bekle en av disse styreplassene. Senterets visjon er formulert slik: […]