Styremedlem i Kinokino, Sandnes

Kinokino – senter for film og kunst er et kommunalt foretak i Sandnes. Kommunestyret i Sandnes  har satt sammen et nytt styre for det kommunale film- og kunstsenteret. Styret har 3 eksterne medlemmer, og kommuneestyret har bedt meg om å bekle en av disse styreplassene.

Senterets visjon er formulert slik:

Det regionale senteret for kunst og film skal være en ledende screeningarena og møteplass for nyskapende kunstformidling.

Gjennom kreativ bruk av teknologi i video, film, elektronisk kunst, animasjon, tegneserier og andre kunstneriske uttrykk skal vi initiere og invitere til nye uttrykks- og formidlingsformer og nye samarbeidskonstellasjoner.

Les mer om Kinokino her: http://www.kinokino.no/kinokino/public/openIndex?ARTICLE_ID=100