Dagsarkiv: 3. februar 2013

1 innlegg

Arbeidssøkere over 50 må betraktes som en ressurs

Dette er et stadig tilbakevendende tema i diskusjonene om hvor lenge folk bør jobbe, hvor stort behov samfunnet har for arbeidsvillige hoder og hender, og hvordan arbeidslivet vil ta seg ut i tiden framover. I den sammenheng har jeg latt meg intervjue av NRK med bakgrunn i min posisjon som […]