Arbeidssøkere over 50 må betraktes som en ressurs

Dette er et stadig tilbakevendende tema i diskusjonene om hvor lenge folk bør jobbe, hvor stort behov samfunnet har for arbeidsvillige hoder og hender, og hvordan arbeidslivet vil ta seg ut i tiden framover. I den sammenheng har jeg latt meg intervjue av NRK med bakgrunn i min posisjon som jobbsøker det siste 1 1/2 år. Jeg har stor sans for at både offentlige arbeidsgivere og private virksomheter velger unge kandidater til sine ledige jobber. Unge arbeidssøkere skal absolutt gis sjanser til å bygge seg karrierer. Men også vi som nærmer oss 60 mener at vi har noe å levere i et arbeidsliv som av og til krever litt erfaringer, litt opparbeidet klokskap, litt kunnskap om ulike arbeidsmetoder og – kanskje ikke minst – litt menneskekunnskap ervervet gjennom en lang og til tider ganske krevende karriere. Vi er ikke nødvendigvis på jakt etter ytterligere karrierevekst. Det punktet er vi kanskje forbi. Vi ønsker likevel å bli brukt, få bidra til ytterligere utvikling og vekst, og i tillegg bidra til at arbeidslivet skal holde seg med et fint grensesnitt mellom grått alvor og sprudlende livsglede.

Jeg er bekymret for en utvikling som kan lede til at yrkesaktive personer over 45 år (med rette) finner ut at de ikke lenger er attraktive i jobbmarkedet. Det kan resultere i at aldersgruppa fra 45 til 67 finner det nødvendig å klore seg fast i de jobbene de sitter i, og vegre seg for å prøve seg på et jobbskifte. Dersom dette skjer, vil arbeidsmarkedet skrumpe inn. De godt voksne vil stenge for yngre krefter. Dynamikken i arbeidsmarkedet – og på den enkelte arbeidsplass – vil skrumpe inn. Evnen og viljen til å bidra med utviklende rotasjon og impulsveksling vil kunne marginaliseres.

Jeg ønsker meg et arbeidsliv der arbeidsgivere ser nytten og verdien av en alderssammensatt arbeidsstyrke.

Her er hva jeg uttalte til NRK i sakens anledning:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.10894770ter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.10894770

NRKDT52259_2D522C25081D4DF59195FD6FEF7BA2F4