Lærebok i store arrangementsprosjekter

Kulturby Bergen 2000Selv om det begynner å bli mange år siden Bergen var Europeisk       kulturhovedstad (år 2000), er læringseffekten av et slikt prosjekt fremdeles aktuell. Norge er en nasjon som fra tid til annen svinger seg opp med å påta seg store internasjonale arrangøroppgaver. Det siste eksemplet nå er Oslos søknad om et nytt vinter-OL på norsk jord i 2022.

Det ble laget en omfattende sluttrapport om Bergens markering av sin Europeiske tilknytning. Rapporten beskriver alle deler av prosjektet – fra den spede begynnelse i ideutvikling og søknad om statlig støtte, til året var omme og Europa hadde blitt nærmere kjent med hva Norge og Bergen har å bidra med i denne internasjonale konteksten. I løpet av det året Bergen var kulturhovedstad var det 20.000 forestillinger, 3000 arrangement og mer enn 500 prosjekter. Økonomisk ble prosjektet regnskapsavsluttet med et overskudd på kr. 136,-.

Her kan du lese rapporten om kulturbyråret:

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00130/Prosjektrapport_Kul_130005a.pdf