Kompetanse

Tjenestespekter

 • rådgivning om sponsing og finansiering av film- og TV-produksjoner
 • prosjektledelse spesielt innen prosjekter med omfattende krav til immaterielt innhold
 • ledelsesesmetodikk for omfattende og spesielt krevende og store kulturprosjekter
 • prosessledelse med store krav til koordinering av økonomi, kunnskap og logistikk
 • generell medierådgivning og kommunikasjonsplanlegging
 • rådgivningstjenester innen medieanalytiske problemstillinger
 • rådgivning i omstillingsprosesser
 • krisehåndtering
 • styreoppdrag
 • foredragsvirksomhet
 • utredningsoppgaver
 • programledelse, debattledelse og moderatoroppgaver
 • mentoring og nettverksbygging
 • oppfølging av sponsorater
 • interaksjonsledelse mellom offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner