Organisasjonspedagogikk

Mange ledere tyr til bistand fra organisasjonspsykologer når ting går litt skeis på jobben. Gloppen rådgivning kan bidra med enkle, pedagogiske grep for å forebygge uheldige utviklingstrekk som gjør det nødvendig å hente inn psykologer for å bøte på skadene.

Gloppen rådgivning har erfaringsgrunnlag relatert til private aktører, offentlige premissleverandører, frivillig sektor og mediene. Mangfoldet av erfaringer i skjæringspunktet mellom mediepress og produktinnhold oppleves som spesielt verdifull. Helt friske organisasjoner vil kunne ha både nytte og – ikke minst – glede av en pedagogisk ledelsesmetodikk.