Om meg

Det er vanskelig å gi en nøytral beskrivelse av seg selv. Derfor overlater jeg til tidligere samarbeidspartnere og kollegaer å formidle sine opplevelser av vårt samarbeid.

Uttalelser fra tidligere arbeidsgivere og samarbeidspartnere:

…Med sin framtreden kommer han svært godt ut av det både med den politiske og administrative ledelse, sine medarbeidere ellers og med publikum. (Terje Bakken, tidligere rådmann i Nord-Aurdal kommune)

”Terje Gloppen har utført sitt arbeid i LOOC på en fremragende måte …Både i sin funksjon i LOOC, i folkelivsprogrammet og som tillitsmann har han vært med å skape meget gode resultater.” (Gerhard Heiberg, IOC, tidligere president i LOOC)

”Gloppen er kunnskapsrik, har stor evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og legger vekt på helhet og resultater. Dette har gjort ham til en meget verdifull samarbeidspartner for undertegnede.” (Henrik Andenæs, adm.dir. LOOC)

”Terje Gloppen ledet Kulturby Bergen på en glimrende måte. Han hadde stor tillit både innad i organisasjonen, hos styret og hos samarbeidspartnere som var kulturaktører, sponsorer, offentlige myndigheter samt våre internasjonale samarbeidspartnere. Stillingen som direktør for Kulturby Bergen krevde også utstrakt kontakt med ulike medier”. (Anne Grete Strøm-Erichsen, Helseminister og tidl. styreleder Kulturby Bergen 2000).

”Jeg opplever Terje som en visjonær og strategisk leder, som vet å legge til rette for at omgivelsene blir inspirert og arbeider for å oppnå det han har satt seg fore. Han er både utadvendt og omgjengelig og bruker sitt positive vesen og smil som en del av sin lederstil. Dette bidrar til et positivt og engasjerende arbeidsmiljø. I tillegg er Terje en sjenerøs person som er opptatt av at andre skal lykkes og utvikle seg, noe jeg gjorde i stor grad som person og leder i kulturbyprosjektet.”. (Kristian B. Jørgensen, adm. dir. FjordNorge, tidligere markedssjef i KB 2000).

«Terje Gloppen har en stor del av æren for at den Regionale filmsatsingen i Innlandet er blitt en suksesshistorie…»  og         «Det skader jo heller ikke at Terje Gloppen er en meget trivelig person å arbeide – og være sammen med». (Bjørn Nørstegård. styreleder i Film3 AS og direktør ved Lillehammer Kunnskapspark AS).

”På vegne av styret i Fabelaktiv vil jeg takke deg for din utmerkede innsats som daglig leder for Fabelaktiv AS gjennom mange år.” (Torbjørn Almlid, styreleder i Fabelaktiv og adm. dir i Norsk Tipping AS)